Międzynarodowy staż zawodowy w Irlandii w 2017 roku w ramach programu Erasmus+

 

Projekt zakłada praktyki zagraniczne 12 uczniów klas III Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu o specjalności technik logistyk i technik spedytor w roku 2017. Uczniowie odbędą praktyki przy współudziale organizacji Partnership Europe z Irlandii.

Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.

Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze, podnieść kompetencje zawodowe i językowe uczniów, dopracować ich umiejętności pracy w zespole (również międzynarodowym), zwiększyć szanse na znalezienie pracy po skończeniu szkoły oraz zmobilizować uczniów do nauki języków obcych.

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie:

- promocja praktyk zagranicznych w regionie,

- zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez poszerzenie oferty stażowej,

- zwiększenie świadomości kulturowej i tolerancji uczniów,

- nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz firmami zlokalizowanymi w nowych krajach.

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:

1. Przygotowanie (pedagogiczno-językowe uczniów oraz logistyczne),

2. Realizacja,

3. Ewaluacja.

W ramach mobilności przeprowadzona zostanie faza przygotowawcza przed wyjazdem, realizacja mobilności oraz ewaluacja. Na koniec wszystkich mobilności zostanie przeprowadzona ewaluacja końcowa.

Planowany termin mobilności to: 02.10 - 27.10.2017 r.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu.

Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto przyszłości projekt przyczyni się  do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

 

   Opis projektu

Projekt „Eurologis – Staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach” zakłada praktyki zagraniczne 36 uczniów klas III Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu o specjalności technik logistyk i technik spedycji w roku 2016. 

Uczniowie odbędą praktyki w dwóch krajach przy współudziale partnerów tj.: organizacje pozarządowe YouNet (Włochy) oraz organizacji Partnership Europe (Irlandia). 

Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.

Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze, podnieść kompetencje zawodowe i językowe uczniów, dopracować ich umiejętności pracy w zespole (również międzynarodowym), zwiększyć szanse na znalezienie pracy po skończeniu szkoły oraz zmobilizować uczniów do nauki języków obcych.

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie: 

  • promocja praktyk zagranicznych w regionie, 
  • zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez poszerzenie oferty stażowej, 
  • zwiększenie świadomości kulturowej i tolerancji uczniów, 
  • nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz firmami zlokalizowanymi w nowych krajach.

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:

1. Przygotowanie (pedagogiczno-językowe uczniów oraz logistyczne).

2. Realizacja.

3. Ewaluacja.

W ramach każdej mobilności (Włochy, Irlandia) przeprowadzona zostanie faza przygotowawcza przed wyjazdem, realizacja mobilności oraz ewaluacja. Na koniec wszystkich mobilności zostanie przeprowadzona ewaluacja końcowa.

Planowane terminy mobilności to: 25.09-23.10.2016 r.

 

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. 

Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto w przyszłości projekt przyczyni się  do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

 

Szukaj na stronie

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.