Zakończenie praktyk CORK

2016-10-21 20:27

Zakończenie praktyk  zagranicznych !!

Minęły 4 tygodnie stażu zagranicznego w Irlandii i we Włoszech. Wszyscy uczniowie zaliczyli pozytywnie praktyki i otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz Europassy  Mobilność  - dokument, który zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. 

Zaświadczenia posłużą stażystom podczas aplikowania  o prace lub kursy w prezentowaniu umiejętności i kwalifikacji, a przyszłym  pracodawcom pomogą w naborze odpowiednich kandydatów.  

 

Certyfikat , które otrzymują nasi uczniowie po zakończeniu zagranicznych staży, zawiera następujące informacje:

-dane osobowe ucznia,

-informacje na temat szkoły ZS 23,

-dane o partnerze którym jest instytucja przyjmująca uczniów,

-streszczony opis programu kształcenia realizowanego w szkole,

-opis przebiegu nauki lub szkolenia prowadzonego za granicą, wraz z informacjami o nabytych umiejętnościach i kompetencjach.

Odbyły się spotkania w organizacjach stażowych, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Z naszymi opiekunami.

Jutro w piątek 21.10 – ostatni dzień praktyk , pożegnanie z pracodawcami , wypisywanie ocen i opinii!

Wszyscy uczniowie w Irlandii  zostali pochwaleni za swoje zaangażowanie, niektórzy dostali propozycje pracy w wakacje oraz listy referencyjne ! Brawo! Dla uczniów za ciężką prace , motywacje i odważne prezentowanie  swoich  umiejętności , dla nauczycieli za profesjonalne przygotowanie, dla dyrekcji szkoły za organizacje.  Możemy być  wszyscy zadowoleni ze swojej pracy  i mieć nadzieje, na sukcesy naszej młodzieży w przyszłości. 

Powrót

Szukaj na stronie

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.